top of page

Proces Nauki z Flow State 

Section Title

Jeżeli chcesz  rozpocząć z nami naukę  warto byś zapoznał się z tym  jak wyglada nasz proces .

Ocena poziomu znajomości języka angielskiego pracowników jest niezbędna do zaplanowania efektywnych zajęć z języka angielskiego. Można zastosować różne oceny, w tym testy poziomujące, testy biegłości i oceny potrzeb. Testy kwalifikacyjne mogą pomóc w określeniu odpowiedniego poziomu zajęć z języka angielskiego dla każdego pracownika, podczas gdy testy biegłości mogą stanowić punkt odniesienia do mierzenia postępów. Oceny potrzeb mogą pomóc zidentyfikować konkretne obszary nauki języka angielskiego, na których pracownicy muszą się skoncentrować, takie jak słownictwo biznesowe lub umiejętności pisania.

Poziomowanie 

Definiowanie celów nauki języka obejmuje określenie konkretnych rezultatów , które pracownicy muszą osiągnąć, takich jak poprawa umiejętności komunikacji mówionej, doskonalenie umiejętności pisania w biznesie lub poszerzanie słownictwa. Cele  są dostosowane do konkretnych potrzeb pracowników oraz określone w ramach czasowych.

Goal 
Setting

Postępy śledzimy na bierząco w trakcie zajęć w czasie  poprzez ustanowienie wzorców i  wskaźników wydajności, które pozwalają na  ich regularną ocenę.

 

Monitorowanie postępów obejmuje regularne oceny i informacje zwrotne. Regularne informacje zwrotne od instruktorów pomagają pracownikom zrozumieć ich mocne i słabe strony oraz zidentyfikować obszary, które wymagają dalszej poprawy.

Progress
Monitoring

Buisness Mail

Efektywne pisanie biznesowe ma kluczowe znaczenie w  każdej branży  gdzie e-maile, raporty i inne komunikaty pisemne są częstym elementem dnia pracy . Koncentrujemy się na umiejętnościach pisania w biznesie, w tym na budowaniu wiadomości e-mail, używaniu odpowiedniego tonu i języka oraz pisaniu jasnych i zwięzłych wiadomości. Klienci ćwiczą pisanie i redagowanie e-maili, notatek i innych dokumentów biznesowych w języku angielskim, korzystając z informacji zwrotnych od lektora. 

Story Telling

Opowiadanie historii to skuteczny sposób na zaangażowanie pracowników w naukę języka angielskiego. Historie mogą być używane do nauczania słownictwa, gramatyki i wymowy, a także jako kontekst dla sytuacji biznesowych Zajęcia z języka angielskiego dla polskiej firmy mogą wykorzystywać studia przypadków lub historie z życia wzięte do zilustrowania wyzwań komunikacyjnych i rozwiązań w branży.

Klienci mogą ćwiczyć opowiadanie historii w języku angielskim, a także słuchać i odpowiadać na historie opowiadane przez innych.

Role Playing

Odgrywanie ról to bardzo skuteczna strategia nauczania języka angielskiego . Odgrywanie ról polega na przydzielaniu ról uczniom oraz lektorowi, a następnie odgrywanie scenariusza lub sytuację symulującej rzeczywistą interakcję w miejscu pracy. Na przykład role w interakcji z obsługą klienta, prezentacją sprzedaży,  negocjowaniem warunków lub radzenia sobie z konfliktem w grupie.

Public Discussions

Dyskusje grupowe pozwalają pracownikom ćwiczyć umiejętności językowe w środowisku grupowym, co może być szczególnie korzystne dla rozwijania umiejętności konwersacji i poprawy ich zdolności wyrażania się w środowisku grupowym. Dyskusje grupowe mogą być zorganizowane wokół konkretnych tematów związanych z miejscem pracy lub branżą lub mogą być bardziej nieformalne i umożliwiać pracownikom dzielenie się własnymi doświadczeniami i pomysłami. Ta strategia  sprzyja pracy zespołowej i współpracy, co może być korzystne dla ogólnej produktywności w miejscu pracy.

bottom of page