top of page

5 minute English - przyimki czasu, prepositions of time / on / at / in

AT IN ON

porozmawiamy dzisiaj o 3 podstawowych przyimkach używanych przy określaniu czasu


AT ” jest używane przy opisywaniu wydarzeń o określonym czasie na zegarze np 5:00 PM . " At "może być również użyte w odniesieniu do określonych i konkretnych wydarzeń lub pór dnia.


Spójrzmy na kilka przykładów


by użyć “at” w odniesieniu do czasu zegarowego :

His train is leaving at 9 PM

We had dinner at 5 PM


W niektórych przypadkach użyjemy “at” kiedy określamy porę dnia lub wydarzenia.

bez używania konkretnej godziny np:

at breakfast,

at lunch time,

at night.


możemy użyć at również w określeniu wydarzeń jak chociażby święta

at Christmas,

at Easter.“Yesterday she came in late at night.”

“We’re going on holiday at Christmas this year.”


In


“In” jest używane w okazji kiedy nie mamy podanego specyficznego czasu jak np.godzina

spójrzcie na te kilka przykładów


“We got up very early in the morning.”

“She is planning to move in December.”

“I was born in 1989.”


As you can see from the examples, you can use “in” to describe general periods of time like a particular year or month or a more general time of day.
On


“On” używamy tylko i wyłącznie w konkretnhych datach i dniach tygodnia np użyjemy “on” w odnieseinu do dnia kalendarzowego , dnia tygodnia, lub specjalnego / ważnego dnia jak np. urodziny


On the 28th of March, I first learnt to swim.”

“Let’s all break the news to her on Tuesday.”

“He felt nervous on his wedding day.”

“I don’t want to work on my friend's birthday!”2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page