top of page

Cancel Culture : wpływ na język polski i naukę języka angielskiego ."Cancel culture," znane także w Polsce jako "kultura anulowania," : termin oznaczający praktykę publicznego bojkotowania lub wyłączania osób, zazwyczaj celebrytów , przykładami mogą być postacie jak :

- Elon Musk - Jordan Peterson - Johny Depp - JK Rowling - Jimmy Carr - Dave Chapelle.Jest to kontrowersyjne zjawisko, ponieważ z założenia może być używane zarówno do promowania odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej, jak i do wywoływania kontrowersji i niekiedy do nadużyć, w których osoby są "anulowane" bez wystarczającego procesu lub z powodu wyrażenia odmiennych poglądów.


Cancel culture posiada realny wpływ na naukę języka angielskiego w kilku sposobach:

 1. Słownictwo i Język Codzienny:

 2. Śledzenie Aktualności w Języku Angielskim:

 3. Dyskusje i Rozmowy

 4. Różnorodność Perspektyw

 5. Rozwinięcie Umiejętności Krytycznego Myślenia

Mimo że cancel culture nie ma takiego samego wpływu na polski język jak na język angielski, jest częścią ogólnego dyskursu o wolności słowa, kulturze internetowej i aktywizmie społecznym, które mogą wpływać na wyrażanie się i debaty w języku polskim, zwłaszcza w międzynarodowym kontekście.
Poznajmy dzisiaj 15 zwrotów które powoli zadomawiają się w naszym języku rodzinnym,


 1. Woke: Describes a heightened awareness of social and political issues, especially related to issues of race, gender, and inequality.

 2. Cancel: To publicly reject or boycott someone or something deemed problematic or offensive.

 3. Call-Out Culture: The practice of publicly identifying and criticizing individuals or entities for perceived wrongdoings or problematic behavior.

 4. Snowflake : term used to describe someone perceived as overly sensitive or easily offended, particularly in response to criticism or differing viewpoints.

 5. Microaggression: Subtle, often unintentional, discriminatory comments or actions that convey bias or prejudice.

 6. Safe Space: A place or environment where individuals can express themselves without fear of judgment or discrimination.

 7. Trigger Warning: A warning given before content that may be emotionally or psychologically distressing to some individuals, often related to topics like trauma, violence, or sensitive issues.

 8. Intersectionality: The concept that social identities, such as race, gender, sexuality, and class, intersect and interact, creating unique experiences of privilege and oppression.

 9. Allyship: The act of supporting and advocating for marginalized groups, often by individuals who do not belong to those groups.

 10. Justice Warrior : A person who actively participates in cancel culture, seeking out and calling out perceived offenders.

 11. Virtue Signaling: The act of expressing moral values or virtues, often on social media, to gain approval or show one's alignment with a particular ideology.

 12. DEI (Diversity, Equity, and Inclusion): An acronym representing efforts to promote diversity, equity, and inclusion in various contexts, including workplaces and institutions.

 13. White Fragility: A term describing defensiveness or discomfort from white individuals when confronted with issues of racism.

 14. BIPOC: An acronym for Black, Indigenous, and People of Color, used to collectively refer to non-white racial and ethnic groups.

 15. Backlash: Criticism and pushback against cancel culture, often from those who argue that it can lead to censorship or stifling of free speech.Te terminy to tylko migawka słownictwa często kojarzonego z kulturą anulowania i bywają używane w różnych dyskusjach i debatach dotyczących sprawiedliwości społecznej, aktywizmu i szerszego krajobrazu kulturowego.


Podsumowując, choć cancel culture może być kontrowersyjne i skomplikowane, ma potencjał do wprowadzania pozytywnych zmian w nauce języka angielskiego. Umożliwia uczniom zgłębianie kultury i społeczeństwa anglojęzycznego, uczestnictwo w rzeczywistych rozmowach i rozwijanie umiejętności językowych w kontekście bieżących wydarzeń społecznych i kulturowych. a Jaka jest wasza opinia na temat Cancel Culture ?

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page