top of page

🏗️👷‍♂️👷‍♀️ Kluczowe zwroty dla profesjonalistów w budownictwie!

🏗️👷‍♂️👷‍♀️ Kluczowe zwroty dla profesjonalistów w budownictwie! (Key phrases for construction professionals!) 🚧🛠️📏 Bądź 🏆ekspertem🏆 w branży budowlanej i łatwo komunikuj się z zagranicznymi kontrahentami. Oto lista 5️⃣ kluczowych zagadnień, które pomogą Ci opanować efektywną komunikację 🎯🔝 1️⃣ Workforce (Siła robocza ): 💪👷‍♂️👷‍♀️ ----- Qualified workforce (Wykwalifikowana siła robocza )🎓🌟 ----- Labor shortage (Niedobór pracowników) ❗🚨 ----- Skill gap (Luka kompetencyjna) 🔍📉 2️⃣ Communication ( Komunikacja ): 🗣️📞📣 ----- Let's collaborate to resolve this issue quickly (Współpracujmy, aby szybko rozwiązać ten problem )🤝💡 ----- Can we discuss the action plan? (Czy możemy omówić plan działania? )📋📊 ----- Please provide updates on the progress . (Proszę przekazać aktualizacje na temat postępów.)📰✅ 3️⃣ Health and safety (Zdrowie i bezpieczeństwo ): ⛑️🚧🔥 ----- We must follow the health and safety regulations . (Musimy przestrzegać przepisów BHP) 📘🔐 ----- Let's make sure workers have proper personal protective equipment (Upewnijmy się, że pracownicy mają odpowiednie środki ochrony osobistej )🧤🥽 ----- We should conduct regular safety trainings ( powinniśmy prowadzić regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa )👩‍🏫⚠️ 4️⃣ Technology and innovation (Technologia i innowacje ): 💻🤖🚀 ---- We Utilize modern technology to increase efficiency (Korzystmyj z nowoczesnych technologii, aby zwiększyć efektywność )📲🌐 ----- implementation of project management software. (Wdrożenie oprogramowania do zarządzania projektemI)📈💼 ------- Exploration and applications of 3D technology and BIM (Eksploracja i zastosowanie technologii 3D i BIM )🏘️📐 5️⃣ Project management (Zarządzanie projektami): 🎯📅💼 ------ Let's Define project goals and priorities ( Określmy cele i priorytety projektu )🎯📍 --------- Monitor the budget and the schedule ( Monitoruj budżet i harmonogram )💰⏰ ----------- I Manage the team and delegate responsibilities Zarządzam zespołem i odddelegowuję obowiązki 👥📌 Sama wiedza i zwroty, nie znaczą nic jeśli regularnie ich nie ćwiczysz aby użyć ich w pracy w odpowiednim momencie .


jesteś gotowy, aby skuteczniej komunikować się z innymi profesjonalistami w branży ? 💬 Stay in the FLOW ! 🌊.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page