top of page

Present Simple , Past Simple , Future Simple : gramy na poziomie EASY

🤖 Czyli Czasy Simple: Kiedy Gramy na Łatwym Poziomie 🤖

Cześć, wszyscy entuzjaści angielskiej gramatyki! 🙃👋

🎶 Dzisiaj odkryjemy świat czasów Simple, które są jak prosta melodia w twoim ulubionym utworze.🎶

🕰️ Simple? 🕰️
Czasy Simple (Simple Tenses) w języku angielskim to podstawowy element gramatyki, które służy do opisywania wydarzeń, faktów, nawyków i pojedynczych, krótkotrwałych działań. To takie gramatyczne ABC, które warto poznać, aby swobodnie posługiwać się językiem angielskim.


W skrócie w języku angielskim istnieją trzy główne czasy Simple:

 1. Present Simple (Czas teraźniejszy prosty):🗽 opisuje ogólne fakty, stałe prawdy, nawyki i regularne czynności. To taki czas, w którym można powiedzieć, że coś zawsze, zazwyczaj lub często się dzieje.

 2. Past Simple (Czas przeszły prosty): ✔ opisuje pojedyncze, zakończone działania lub wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. To jak wracanie do archiwalnych zdjęć i opisywanie, co się dokładnie wydarzyło.

 3. Future Simple (Czas przyszły prosty)🔮: opisuje przyszłe wydarzenia, działania lub plany, które nastąpią w określonym momencie w przyszłości. To jak spoglądanie w kalendarz i zaznaczanie daty ważnego wydarzenia.

Czas Simple jest stosunkowo łatwy do zrozumienia i używania. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiedniego czasownika w jego bazowej formie do zdania. Jest to podstawa gramatyki angielskiej, którą każdy początkujący musi poznać.


Zobaczmy teraz kilka przykładów i dowiedzmy się, jakie cuda można wyprawiać z czasami Simple! 🌟 -------------------------
📚 📚 Present Simple (Czas teraźniejszy prosty):📚 📚✅ Kiedy warto używać Present Simple: ✅


 1. Opisując ogólne fakty i prawdy

 2. Wyrażając nawyki lub rutyny

 3. W pytaniach o stałe cechy

 4. Opisując plany na przyszłość związane z rozkładem jazdy, planem lekcji, harmonogramem:

✍️ Przykłady ✍️


1. Przykład: "Grzegorz zawsze pije kawę z mlekiem na śniadanie."

Tłumaczenie: "Grzegorz always drinks coffee with milk for breakfast."

Wytłumaczenie: Ten przykład używa Present Simple, ponieważ opisuje nawyk lub rutynę, która jest stała i powtarza się regularnie. Grzegorz zawsze pije kawę z mlekiem na śniadanie, niezależnie od dnia.


2. Przykład: "Koty zawsze chodzą swoimi drogami i ignorują ludzi." Tłumaczenie: "Cats always do their own thing and ignore people."

Wytłumaczenie: Mamy opisaną ogólną prawdę lub typowe zachowanie kotów. Jest to cecha charakterystyczna dla kotów, która jest stała i niezmienna.


3.Przykład: "W naszej wsi każdy zna każdego i wszyscy rozmawiają o wszystkim." Tłumaczenie: "In our village, everyone knows everyone, and everyone talks about everything."

Wytłumaczenie: Opisujemy sytuację która jest typowa dla danej społeczności (wsi). To ogólna prawda, że wszyscy mieszkańcy znają się nawzajem i często rozmawiają.


4.Przykład: "Mówię ci, że zawsze gubię klucze, nawet w swoim własnym domu!" Tłumaczenie: "I'm telling you, I always lose my keys, even in my own house!"

Wytłumaczenie: To zdanie jest użyte w formie Present Simple, aby wyrazić stały nawyk lub tendencję. JA zawsze gubię klucze, niezależnie od okoliczności, co jest moim typowym zachowaniem.


📆 Past Simple (Czas przeszły prosty):📆


Warto używać Past Simple w następujących sytuacjach:✅


 • Opisując konkretne wydarzenia lub działania, które zakończyły się w przeszłości:

 • Opisując działania, które miały miejsce w określonym okresie przeszłości: "

 • Opisując konkretne zdarzenia lub akcje, które wpłynęły na bieżącą sytuację: "

 • W pytaniach o konkretne informacje lub fakty z przeszłości:

✍️ Przykłady ✍️


1. Przykład: "W zeszłym roku pojechałem na wakacje do Hiszpanii."

Tłumaczenie: "Last year, I went on vacation to Spain."

Wytłumaczenie: Past Simple używamy, aby opisać konkretne wydarzenie lub akcję, która miała miejsce w przeszłości i została zakończona. Tutaj opisujemy wyjazd na wakacje do Hiszpanii jako określone wydarzenie zakończone w przeszłości.


2. Przykład: "Kiedy byłem dzieckiem, uwielbiałem lody."

Tłumaczenie: "When I was a child, I loved ice cream."

Wytłumaczenie: Tutaj używamy Past Simple, aby opisać działanie, które miało miejsce w określonym okresie przeszłości, czyli w dzieciństwie. To wydarzenie jest teraz zakończone, ale opisujemy je jako część naszej przeszłości.


3.Przykład: "Ostatniej nocy oglądałem interesujący film."

Tłumaczenie: "Last night, I watched an interesting movie."

Wytłumaczenie : Tutaj opisujemy oglądanie filmu jako aktywność, która miała miejsce w określonym momencie, czyli ostatniej nocy.


4. Przykład: "Mój dziadek zawsze opowiadał mi fascynujące historie."

Tłumaczenie: "My grandfather always told me fascinating stories."

Wytłumaczenie: W tym przypadku używamy Past Simple, aby opisać nawyk lub rutynę, jaki miał nasz dziadek - opowiadanie ciekawych historii. Chociaż jest to nawyk, to opisujemy go w kontekście przeszłości, ponieważ mówimy o tym, co nasz dziadek robił w przeszłości, kiedy opowiadał nam te historie.🚀FUTURE SIMPLE 🚀✅ Kiedy warto używać Future Simple: ✅

 • pisując przyszłe wydarzenia, które będą miały miejsce w określonym czasie: Future Simple jest idealne do planowania przyszłych aktywności, wydarzeń lub działań i określania, że te wydarzenia odbędą się w konkretnym punkcie w przyszłości.

 • Wyrażając obietnice lub zobowiązania: Future Simple może być używane, aby wyrazić swoją intencję do wykonania czegoś w przyszłości, co jest rodzajem zobowiązania lub obietnicy.

 • W pytaniach o przyszłość: Jeśli chcemy uzyskać informacje na temat przyszłych planów lub wydarzeń, możemy użyć Future Simple w pytaniach.

✍️ Przykłady ✍️

1. Przykład : "W przyszłym roku zacznę studia na uniwersytecie."

Tłumaczenie: "Next year, I will start university studies."

Wytłumaczenie: Future Simple jest używany do opisania planów lub działań, które zamierzamy podjąć w przyszłości. W tym konkretnym przypadku opisujemy plan rozpoczęcia studiów na uniwersytecie w przyszłym roku. Jest to działanie, które jeszcze się nie wydarzyło, ale jest zaplanowane na przyszłość.


2. Przykład: "Jutro spotkamy się na kawę o godzinie 15:00."

Tłumaczenie: "Tomorrow, we will meet for coffee at 3:00 PM."

Wytłumaczenie: Czas Future Simple jest używany, aby opisać konkretne planowane wydarzenie lub aktywność, która odbędzie się w przyszłości. Tutaj opisujemy plan spotkania na kawę jutro o konkretnej godzinie, co jest zaplanowaną aktywnością na przyszłość.


3. Przykład: "Za pięć lat odwiedzę Paryż."

Tłumaczenie: "In five years, I will visit Paris."

Wytłumaczenie: Future Simple pozwala opisać plany lub wydarzenia przyszłościowe. Tutaj mówimy o planie odwiedzenia Paryża za pięć lat. Jest to działanie, które jest zaplanowane na przyszłość, ale jeszcze się nie wydarzyło.a teraz .... ⛔️ Kiedy nie warto używać czasów Simple: ⛔️1. Opis trwających działań w teraźniejszości lub przeszłości: Jeśli chcemy opisać działania, które trwają lub trwały przez pewien okres czasu, zazwyczaj lepiej użyć czasów Continuous lub Perfect. Na przykład:

 • Zamiast "I write a book" (Piszę książkę), lepiej użyć "I am writing a book" (Piszę książkę) lub "I have been writing a book" (Piszę książkę od pewnego czasu).


2. Opis akcji, które mają wpływ na teraźniejszość lub przeszłość: Jeśli opisujemy działania, które mają wpływ na obecny stan rzeczy lub miały wpływ na przeszłość, czas Present Perfect Continuous lub Past Perfect Continuous może być bardziej odpowiedni. Na przykład:

 • Zamiast "I have a headache" (Boli mnie głowa), lepiej użyć "I have had a headache for hours" (Boli mnie głowa od godzin) lub "I had had a headache before the meeting" (Miałem ból głowy przed spotkaniem).

3. Opis planów lub działalności w przyszłości, które będą trwały przez pewien okres czasu: Jeśli chcemy opisać plany lub działalności w przyszłości, które będą trwały przez pewien okres czasu, czas Future Continuous lub Future Perfect Continuous może być bardziej odpowiedni. Na przykład:

 • Zamiast "I will stay at the hotel" (Zamierzam zostać w hotelu), lepiej użyć "I will be staying at the hotel" (Zamierzam zostać w hotelu przez pewien okres czasu).

🥳PODSUMOWANIE 🥳


Podsumowując, czas Simple jest jak podstawowy rytm w muzyce - można go łatwo opanować, a potem wspaniale go wykorzystywać. Jest idealny do opisywania faktów, wydarzeń i nawyków, zarówno w codziennym życiu, jak i w bardziej formalnych sytuacjach. Teraz, kiedy znasz te czasy, możesz z łatwością wyrażać się po angielsku i dzielić się swoimi historiami w prosty, klarowny sposób. Happy learning! 📚🌟🇵🇱

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page