top of page

5 minute english : home prepositions - przyimki home

Cześć!


Dzisiejsza mini lekcja porusza temat przyimków do słowa home z czym wiele osób miewa problemy bez wzgledu na staż . To Jakich przyimków oraz kiedy ich używamy potrafi wprowadzić wielu z nas w błąd .

po pierwsze #1 house =/= home house oznacza fizyczny budynek home oznacza miejsce które emocjonalnie uznajemy za swój dom "Your home is where your heart is "

uzywając słowa home w przypadku czasowników ruchu nie używamy przyimka „to " . przykłady : I went home

Ja poszedłem do domu. He walks home everyday

On codziennie wraca do domu.


to be at home oznacza : czuć sie komfrotowo, co może dawać mylny odbiór intencji

dlatego w przypadku czasowników, które mówią, gdzie jesteśmy lub gdzie dzieje się akcja, preferujemy by nie używać przyimka „at”

She is home

Ona jest w domu.

We were home all day

Cały dzień siedzieliśmy w domu to be at home

She is at home with maths ona nie ma problemów z matematyką .

We felt at home there. Czulismy sie tam komfortowo .„from ” możemy użyć m.in w niektórych wyrażeniach jak : praca z domu, czy przebywanie poza domem.

She works from home on Fridays.

Ona Pracuje w domu w piątki.

He doesnt like being away from home for too long

On nie lubi zbyt długiego przebywania poza domem.


Mam nadzieje że po tych 5 minutach Ty również będziesz AT HOME z przyimkami i słowem home :) Łukasz
5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page